Sammenbindingsadverb

Sammenbindingsadverb er ord som binder sammen setninger.

Annonser