Ingen og ingenting

«Ingen» brukes om tellelige ting og personer. «Ingenting» brukes om noe generelt. Her kan du øve på dette (nivå A2).