«Av», «på» eller «til» ved tilhørighet

Hvilken preposisjon skal vi bruke når vi vil markere tilhørighet?

Annonser