Førfremtid – futurum perfektum

Verbtiden futurum perfektum brukes til å fortelle om noe som avsluttes før noe annet begynner i fremtiden.