Forkortelser – noen viktige

Her er noen forkortelser som de fleste nordmenn kan, og som den som lærer norsk bør kjenne til:

Annonser