Oppgave lånord

Norsk er et språk med mange kilder. Her er en vokabularoppgave med lånord fra mange ulike språk.