Oppgave futurum (fremtid)

Vi bruker «skal» om noe som er planlagt, og «kommer til å» om noe som skjer "av seg selv". Her kan du øve på dette.

Annonser