Oppgave futurum (fremtid)

Vi bruker skal om noe som er planlagt, og kommer til å om noe som skjer "av seg selv". Her kan du øve.