Genus – hvilket kjønn har endelsene?

Et ords endelse viser ofte hvilket kjønn ordet har. Mange endelser har et fast genus. Det vil si at alle ord som har visse endelser, har samme kjønn. Det kan være lurt å lære seg noen av disse endelsene, ettersom genus er så grunnleggende i norsk grammatikk. Her er en oversikt over de vanligste.

Reklame