Hjelpeverb i perfektum

Mange tror at man ikke kan bruke hjelpeverb i perfektum, men det er slett ikke uvanlig. Her er noen eksempler og oppgaver.