Infinitiv perfektum

Å ha lest, å ha snudd ... Infinitiv perfektum brukes om noe som er ferdig gjort.