Gå til innhold

StikkordInfinitiv

Verb + infinitiv

Når vi har infinitiv etter et annet verb, står infinitiven noen ganger med «å», noen ganger uten «å» og noen ganger med «og».

Reklamer

Splittinfinitiv

Som regel står infinitivsmerket «å» like foran verbet. For eksempel: Jeg liker å løpe. Dette gjelder også dersom setningen har et adverb: Jeg liker ikke å løpe.
I noen tilfeller kan imidlertid adverbet plasseres mellom infinitivsmerket og verbet. Dette kalles splittinfinitiv.