Splittinfinitiv

Som regel står infinitivsmerket «å» like foran verbet. For eksempel: «Jeg liker å løpe.» Dette gjelder også dersom setningen har et adverb: «Jeg liker ikke å løpe.» I noen tilfeller kan imidlertid adverbet plasseres mellom infinitivsmerket og verbet. Dette kalles «splittinfinitiv».

Reklame