Ordstokkingsoppgaver

En fin måte å lære ord og rettskriving på, er oppgaver der man skal stokke om på ordene slik at det blir virkelige, korrekte ord.