Oppgaver 2. kondisjonalis (med fasit)

Her kan du trene på 2. kondisjonalis (preteritum perfektum futurum).

Annonser