Oppgaver 2. kondisjonalis

Her kan du trene på 2. kondisjonalis (preteritum perfektum futurum).