Samsvarsbøying av korte adjektiv som ender på vokal

Blå – blått – blå(e) ... Mange slike adjektiv får dobbel t i intetkjønn og valgfri -e i flertall, men det er mye variasjon.