Oppgavesamling konjunksjoner

Her er en samling oppgaver med fokus på konjunksjoner (bindeordene og, men, for, så, verken osv.)

Annonser