Konjunksjoner – introduksjon

Konjunksjoner er ord som binder sammen setninger (eller ord/fraser) på samme nivå. Her er en oversikt.