Språk i Norge (lettlest tekst)

En enkel tekst om språksituasjonen i Norge.

Annonser