Kvantorer (mengdeord) – oversikt og oppgaver

Kvantorer (mengdeord) er en undergruppe av ordklassen determinativ, og angir mengde eller antall.

Annonser