Infinitivsknute

«Gitar liker jeg å spille ...» Infinitivsknute har vi når objektet i en infinitiv flyttes frem til starten av setningen.