Korte og lange vokaler – øvelser

Noen uttaleøvelser med kort og lang vokal.

Annonser