Sett inn verb i teksten

I denne oppgaven skal man sette inn de manglende verbene.