Sett inn verbene

Lukeoppgave der man skal sette inn riktig verb – og rett form av verbet. Nivå B2.