Telefonsamtale med et kontor/senter (lukeoppgave)

Her kan du trene på uttrykksmåter i forbindelse med formelle telefonsamtaler, for eksempel til et offentlig kontor eller et legesenter.

Annonser