Egentlig vs. faktisk

Det kan være vanskelig å skille mellom adverbene egentlig og faktisk. Begge ordene betyr "virkelig", men det er en nyanseforskjell mellom dem.

Annonser