Innbyggernavn

En «bergenser» er en person fra Bergen. Men hva heter innbyggerne i andre byer?