Substantiv-suffikser

Mange substantiv er laget av et verb eller adjektiv + suffiks. Her er de viktigste suffiksene for danning av substantiv.