Lag adjektiv

Mange vanlige adjektiv er dannet av et verb eller substantiv + suffiks. Her kan du øve på dette.