Tunge og lette subjekter

Plasseringen av setningsadverbial kan være avhengig av hvilken type subjekt vi har.

Annonser