30 parsetninger

Her er en del parsetninger på nivå B2.

Annonser