Presens partisipp

Presens partisipp er en ordform som både kan fungere som verb og adjektiv. Her er en forklaring på hvordan det brukes.