Partisipper – noen vanlige

Partisipper er ord som både kan fungere som verb og adjektiv (og substantiverte adjektiv). Her er noen viktige.