Noen vanlige presens partisipper

Her er noen partisipper som er blitt leksikaliserte, dvs. blitt som egne ord å regne, ikke bare bøyingsformer.