Oppgave parverb (interaktiv)

Parverb er to verb som ligner på hverandre. Det ene har aktiv/kausativ betydning og det andre passiv betydning (f.eks. legge – ligge). Kan du bruke dem riktig?