Bli-passiv eller være-passiv?

Vet du når vi bruker henholdsvis «bli» og «være» i passiv?