Oppgave perfektum

Kan du verbformer i perfektum? Her kan du prøve deg.