Uttrykket «seg selv»

Vi bruker uttrykket «seg selv» når vi vil fremheve at det virkelig/bare er den personen (eller tingen) som er nevnt (og ingen andre) det handler om. 

Annonser