Refleksivt eiendomsord

På norsk har vi et eget refleksivt eiendomsord: sin. Her kan du lese om hvordan det brukes.

Annonser