Av eller fra (interaktiv)

Av eller fra – har du kontroll på disse preposisjonene? Nivå A2.