Preteritum: -et eller -te

Her kan du øve på de to hovedklassene av svake verb i preteritum.