Forskjellig vs. annerledes

Både «forskjellig» og «annerledes» betyr «different», men ordene brukes på ulike måter.

Annonser