Pronomen som predikativ

Når pronomen står som predikativ (etter være/bli osv.), kan man være i tvil om man skal bruke subjektsform eller objektsform. Det er konteksten som bestemmer.

Reklamer