Tonem (tonelag)

Norsk er et tonespråk. Det betyr at ulike ord uttales med ulik melodi. Vi har to forskjellige tonemer.