Preposisjoner ved årstider – interaktiv

Heter det «i», «om» eller «til» høsten? Her kan du trene på disse tidspreposisjonene. (Nivå A2-B1)