Refleksive verb

I norsk har vi mange refleksive verb (f.eks. vaske seg, legge seg). Refleksiv betyr at man gjør noe «med seg selv». Subjektet og objektet er samme person.