Verb knyttet til reising – oppgave

Her er en vokabularoppgave med verb knyttet til reising, transport og trafikk.