Arbeidslivet i Norge

Litt informasjon om det norske arbeidslivet. Nyttig til norskprøven.