Tullebukker og tøysekopper – attributive suffikser

Norsk har mange suffikser som uttrykker karakteristiske egenskaper (attributter) ved en person. Det vanligste er -kopp (betyr 'hode'). For eksempel er en «rotekopp» en person som er rotete, som roter mye. Her er noen andre.