Fremhevet

Sammensetninger med små-

Flertallsordet små- brukes i mange sammensetninger. Her er noen viktige.

Annonser