Alternative uttrykksmåter

I denne oppgaven skal man øve på å bruke ulike setningsstrukturer.