Presentering

«Presentering» er en grammatisk konstruksjon med to subjekter – et formelt subjekt (det) og et logisk subjekt (den som utfører handlingen). Dette er en vanlig uttrykksmåte i norsk.

Annonser