Spørreord som subjunksjon (oppgaver)

Spørreord brukes litt annerledes på norsk enn på engelsk når de innleder leddsetninger.

Annonser