Stedsadverb

STEDSADVERB forteller om hvor noe skjer. Mange stedsadverb har 2 varianter: en «statisk» variant med e (hjemme, inne, oppe osv.) og en «dynamisk» variant uten e (hjem, ut, ned osv.).