Stedspreposisjoner

Stedspreposisjoner forteller om den stedsmessige (geografiske) relasjonen mellom objekter.

Annonser