Under og nedenfor

Disse preposisjonene ligner på hverandre i betydning og kan i mange tilfeller brukes om hverandre, men ikke alltid.