Sterke verb – oversikt

Sterke verb bøyes uten suffiks (endelse), de fleste med vokalendring. Her er en oversikt over hovedgruppene.