Sterke verb – oversikt

Sterke verb bøyes uten suffiks (endelse), de fleste med vokalendring. Vi har noen hovedgrupper: