Gå til innhold

StikkordSubjunksjoner

Ordet «da»

Ordet da er et av de mest kompliserte i norsk. Her skal vi bare se på noen hovedpunkter.

Reklamer

Splittinfinitiv

Som regel står infinitivsmerket «å» like foran verbet. For eksempel: Jeg liker å løpe. Dette gjelder også dersom setningen har et adverb: Jeg liker ikke å løpe.
I noen tilfeller kan imidlertid adverbet plasseres mellom infinitivsmerket og verbet. Dette kalles splittinfinitiv.