Subjunksjoner – introduksjon

En subjunksjon er et «bindeord» som innleder en leddsetning.

Annonser