Fremhevet

Flertall av ord på -er

En finger – 10 fingre ... Et komplisert område i norsk grammatikk er flertall av ord på -er. Det er mye variasjon og valgfrihet i bøyingen av slike ord. Her kommer et forsøk på å finne et system i «kaoset»: