Gå til innhold

StikkordSyntaks

Adverbial

Adverbial gir ekstra informasjon til en setning, for eksempel om tid, sted, måte og årsak. Denne informasjonen er som regel ikke obligatorisk. Adverbialet er knyttet til verbet eller hele setningen.

Reklamer

Splittinfinitiv

Som regel står infinitivsmerket «å» like foran verbet. For eksempel: Jeg liker å løpe. Dette gjelder også dersom setningen har et adverb: Jeg liker ikke å løpe.
I noen tilfeller kan imidlertid adverbet plasseres mellom infinitivsmerket og verbet. Dette kalles splittinfinitiv.

Presentering

«Presentering» er en grammatisk konstruksjon med to subjekter – et formelt subjekt (det) og et logisk subjekt (den som utfører handlingen). Dette er en vanlig uttrykksmåte i norsk.