Ordet «da»

Ordet da er et av de mest kompliserte i norsk. Her skal vi bare se på noen hovedpunkter.